2013年5月28日星期二

Piagam Sekolah

Piagam Sekolah

PIAGAM SJK(C) KONG MIN PUSAT


Kami berjanji akan memberi pembelajaran dan pendidikan yang sempurna lagi berkesan kepada murid-murid kami tanpa mengira kaum dan latar belakang supaya akan menjadi warganegara yang berguna untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 melalui cara-cara yang berikut:-


  • Sentiasa mewujudkan suasana kondusif untuk pembelajaran murid-murid.

  • Sentiasa mewujudkan suasana riang dan gembira untuk menggalakkan murid-murid mencintai sekolah mereka.

  • Sentiasa menganggap setiap murid sebagai anak sendiri.

  • Sentiasa mengelakkan tindakan ketidakadilan dalam sebarang urusan berkaitan dengan murid-murid.

  • Sentiasa mementingkan darjat pengajaran dan pembelajaran yang bermutu untuk memperolehi keputusan yang cemerlang.

  • Sentiasa menegaskan kebersihan diri sendiri dan kawasan persekitaran.

  • Sentiasa menjaga imej sekolah dan negara.

没有评论:

发表评论